Điều khoản sửa dụng website

Chào mừng đến với trang web chính thức của cơ quan đại diện của Trang bóng đá uy tín 245 tại Việt Nam

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng sau (bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư ) (“Điều khoản sử dụng”). Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ trong số chúng, bạn nên thoát khỏi Trang web này ngay bây giờ.

Trang web được điều hành bởi FL Interactive Limited (Mã số công ty 04112553), có địa chỉ đăng ký là c/o The Football League Limited, 5B Edward VII Quay, Navigation Way, Ashton on Ribble, Preston, PR2 2YF (“FLi”). FLi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian và việc bạn sử dụng Trang web sau thay đổi đó sẽ được coi là bạn chấp nhận thay đổi đó.

Nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Trang web này, các điều khoản và điều kiện riêng sẽ áp dụng cho giao dịch này và bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này.

1. Trang web

https://188.166.208.41

Việc truy cập Trang web được cho phép trên cơ sở tạm thời và FLi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch vụ được cung cấp trên Trang web mà không cần thông báo. FLi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì khiến Trang web không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

FLi nhằm mục đích cập nhật Trang web thường xuyên và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu cần, FLi có thể tạm dừng quyền truy cập vào Trang web hoặc đóng trang web vô thời hạn.

2. Virus, hack và các vi phạm khác

Bạn không được lạm dụng Trang web bằng cách cố ý giới thiệu vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web. Bạn không được tấn công Trang web thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Khi vi phạm điều khoản này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Đạo luật Lạm dụng Máy tính năm 1990. FLi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

FLi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi-rút hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do việc bạn sử dụng Trang web hoặc đối với việc bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

3. Liên kết đến trang web

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của Trang web, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại hoặc lợi dụng danh tiếng của FLi hoặc Câu lạc bộ, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía FLi hoặc Câu lạc bộ nếu không tồn tại.

Bạn không được thiết lập liên kết đến Trang web từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn. Trang web không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web ngoài trang chủ. FLi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo trước. Trang web mà bạn đang liên kết không được chứa bất kỳ nội dung nào mà theo quan điểm của FLi có thể gây tổn hại đến danh tiếng của FLi hoặc Câu lạc bộ.

4. Liên kết từ Trang web

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp. FLi không kiểm soát nội dung của các trang web này và không chịu trách nhiệm về chúng cũng như bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

5. Chính sách sử dụng được chấp nhận

Nếu bạn đóng góp tài liệu cho Trang web, những tài liệu này không được chứa bất kỳ thứ gì: xúc phạm, hận thù, phỉ báng bất kỳ người nào, tục tĩu, kích động, khiêu dâm, bạo lực, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục , hoặc độ tuổi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác, được đóng góp hoặc gửi đi vì lợi ích thương mại hoặc bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bất kỳ người nào.

FLi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tài liệu nào do người dùng gửi và xuất bản trên Trang web. FLi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của họ, xóa mọi tài liệu mà bạn đóng góp cho Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

6. Trách nhiệm pháp lý

DÙ FLI SỬ DỤNG NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CÓ TRÊN TRANG WEB LÀ CHÍNH XÁC, FLI KHÔNG TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO RẰNG THÔNG TIN VÀ/hoặc TÀI LIỆU CÓ TRÊN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP QUA TRANG WEB NÀY LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC HIỆN TẠI HOẶC VIỆC SỬ DỤNG CỦA FLI. TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ RỦI RO, VIRUS HOẶC THIỆT HẠI KHÁC.

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, FLI LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI MẤT HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC LÀ HẬU QUẢ DO BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG TRANG WEB NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ SỬ DỤNG TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN NÓ, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI:

(i) MẤT THU NHẬP HOẶC DOANH THU;

(ii) MẤT LỢI NHUẬN;

(iii) MẤT KINH DOANH;

(iv) MẤT TIỀN TIẾT KIỆM DỰ KIẾN;

(v) MẤT HOẶC LỖI DỮ LIỆU; VÀ

BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, PHÁT SINH NHƯ THẾ NÀO VÀ DÙ DO BẮT BUỘC (BAO GỒM SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC CÁCH NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN.

ĐIỀU NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA FLI ĐỐI VỚI TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN PHÁT SINH TỪ SỰ SƠ CỨU CỦA FLI, CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA FLI ĐỐI VỚI VIỆC TUYỆT ĐỐI HOẶC TUYỆT ĐỐI VỀ MỘT VẤN ĐỀ CƠ BẢN, CŨNG BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ THEO LUẬT PHÁP.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên Trang web và các tài liệu được xuất bản trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, văn bản, đồ họa, nhãn hiệu thương mại, biểu trưng, ​​nội dung âm thanh và/hoặc video, sự lựa chọn và sắp xếp của chúng và phần mềm, đều thuộc sở hữu của FLi, Câu lạc bộ và/hoặc người cấp phép và đối tác thương mại của họ và được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, quyền nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Quyền được cấp để xem các tài liệu có trên Trang web này trên một máy tính cá nhân và in một bản sao cứng duy nhất của các tài liệu đó chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng tài liệu nào khác trên Trang web này, bao gồm sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái bản, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của FLi, đều bị nghiêm cấm.

Các bức ảnh lưu trữ về thể thao trên Trang web thuộc sở hữu của Câu lạc bộ hoặc được cung cấp và sử dụng theo giấy phép của Getty Images International Limited hoặc PA Sport Limited.

Không có bản quyền (hoặc quyền liên quan) nào được khẳng định với Danh sách Lịch thi đấu hoặc các Danh sách (“Các Lịch thi đấu”) trên Trang web này bên trong Liên minh Châu Âu.

Bên ngoài Liên minh Châu Âu, bản quyền (và/hoặc các quyền liên quan) bảo vệ Thiết bị chiếu sáng ở một số lãnh thổ nhất định, trong đó mọi quyền được bảo lưu ở những lãnh thổ đó.

Những người muốn sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền tải Lịch thi đấu theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào (bao gồm sao chụp, ghi hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện nào bằng phương tiện điện tử) bên ngoài Liên minh Châu Âu trước tiên nên tham khảo ý kiến ​​của Football DataCo Limited ( www.football- dataco.com ) và xin giấy phép thích hợp theo yêu cầu.

8. Thông tin về Bạn

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi . Để tìm hiểu thêm về những thông tin chúng tôi thu thập, các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin này và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư.

9. Luật áp dụng

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu riêng theo luật của Anh. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo các Điều khoản sử dụng này sẽ phải tuân theo thẩm quyền duy nhất của các tòa án Anh và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý và từ bỏ mọi phản đối đối với thẩm quyền của các tòa án đó.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.

Xem thêm về Trang cá cược bóng đá 245

>> Trùm cuối của mọi nhà cái chỉ có thể là M88