Bảng xếp hạng World Cup 2022 Qatar

FIFA World Cup:Group - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Netherlands 3 2 1 0 4 7
2 Arsenal Senegal 3 2 0 1 1 6
3 Arsenal Ecuador 3 1 1 1 1 4
4 Arsenal Qatar 3 0 0 3 -6 0
FIFA World Cup:Group - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal England 3 2 1 0 7 7
2 Arsenal USA 3 1 2 0 1 5
3 Arsenal Iran 3 1 0 2 -3 3
4 Arsenal Wales 3 0 1 2 -5 1
FIFA World Cup:Group - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Argentina 3 2 0 1 3 6
2 Arsenal Poland 3 1 1 1 0 4
3 Arsenal Mexico 3 1 1 1 -1 4
4 Arsenal Saudi Arabia 3 1 0 2 -2 3
FIFA World Cup:Group - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal France 3 2 0 1 3 6
2 Arsenal Australia 3 2 0 1 -1 6
3 Arsenal Tunisia 3 1 1 1 0 4
4 Arsenal Denmark 3 0 1 2 -2 1
FIFA World Cup:Group - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Japan 3 2 0 1 1 6
2 Arsenal Spain 3 1 1 1 6 4
3 Arsenal Germany 3 1 1 1 1 4
4 Arsenal Costa Rica 3 1 0 2 -8 3
FIFA World Cup:Group - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Morocco 3 2 1 0 3 7
2 Arsenal Croatia 3 1 2 0 3 5
3 Arsenal Belgium 3 1 1 1 -1 4
4 Arsenal Canada 3 0 0 3 -5 0
FIFA World Cup:Group - Group G
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Brazil 3 2 0 1 2 6
2 Arsenal Switzerland 3 2 0 1 1 6
3 Arsenal Cameroon 3 1 1 1 0 4
4 Arsenal Serbia 3 0 1 2 -3 1
FIFA World Cup:Group - Group H
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Portugal 3 2 0 1 2 6
2 Arsenal South Korea 3 1 1 1 0 4
3 Arsenal Uruguay 3 1 1 1 0 4
4 Arsenal Ghana 3 1 0 2 -2 3

>> Trùm cuối của mọi nhà cái chỉ có thể là M88